NAZIV PROJEKTA:
„Sinergijsko razvojni centar – Ekonomska škola Vukovar (SRCEšv)“

KORISNIK PROJEKTA: Ekonomska škola Vukovar

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.430.968,32 HRK

IZNOS EU POTPORE: 100%

KORISNIK PROJEKTA: 

Ekonomska škola Vukovar
Stjepana Filipovića 6
32000 Vukovar
Tel: +385 (0) 32 423 019
E-mail: projekt.srcesv@gmail.com
http://www.ss-ekonomska-vu.skole.hr/

 

OPĆI CILJ:

Opći cilj projekta je razvoj i uspostava Sinergijsko-razvojnog centra koji će mladima, nezaposlenima i dugotrajno nezaposlenima omogućiti usvajanje novih poduzetničkih, transverzalnih i poslovnih znanja i vještina te ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada.

CILJNE SKUPINE:

40 osoba mlađih od 25 godina, 10 nezaposlenih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe, 10 osoba u dobi od 25-29 godina koje će sudjelovati u stjecanju novih poslovnih i poduzetničkih znanja.

SPECIFIČNI CILJEVI:

Uspostavljen 1 Sinergijsko-razvojni centar i razvijen 1 program Sinergijsko-razvojnog centra

ELEMENTI PROJEKTA:

1. Osnivanje, uspostavljanje i provedba Sinergijsko-razvojnog centra i razvoj programa centra
2. Promidžba i vidljivost
3. Upravljanje projektom i administracija

Novosti iz projekta

Logotip

Brošura

Promo materijali